26. november 2019

Ny rapport: Informationspåvirkning som demokratisk udfordring

CMS har i dag udgivet rapporten ”Informationspåvirkning som demokratisk udfordring: Desinformation, Danmark og tre præmisser for det liberale demokrati”. Rapporten belyser både de karakteristika, som knytter sig til dagens informationspåvirkningskampagner, og hvad denne trussel betyder for demokratier. Informationspåvirkning er ikke et nyt instrument, men med den digitale tidsalder er det blevet mere potent og allestedsnærværende. Dermed er det også et særligt problem for liberale demokratier som Danmark, hvor staten er nødt til at balancere behovet for at imødegå informationspåvirkning med hensynet til de demokratiske værdier, som disse samfund bygger på.

Læs rapporten her.