29. april 2021

Ny CMS Rapport: Nye missiler, udhulede normer - Europæisk sikkerhed efter INF-traktatens ophør

I en ny CMS Rapport med titlen “New Missiles, Eroding Norms – European Options after the Demise of the INF Treaty” analyserer Dominika Kunertova samspillet mellem nye udviklinger inden for missilteknologi på den ene side og det hensygnende våbenkontrolregime på den anden side og diskuterer konsekvenserne for Europas sikkerhed på længere sigt. 

På den baggrund giver rapporten en række anbefalinger rettet mod det euro-atlantiske ekspertfællesskab til nye praksisser for våbenkontrol samt tillidsskabende foranstaltninger og skitserer forslag til, hvad danske myndigheder kan gøre for at understøtte den proces på europæisk niveau.

Dominika Kunertova er seniorforsker ved Center for Security Studies, ETH Zürich.

Læs mere og download rapport og memo her.