15. maj 2023

NY CMS-RAPPORT: Over-the-horizon Counterterrorism

Rapporten ”Over-the-Horizon Counterterrorism – Implications of the new Western approach to counterterrorism”, som er forfattet af Tore Refslund Hamming, identificerer hvordan skiftet i den globale kontraterrorindsats er under forandring. Hvor man tidligere har bekæmpet terror gennem omfattende landoperationer, bruger man nu en ‘over-the-horizon’-doktrin, der risikerer at styrke internationale terrorgrupper.

Rapporten undersøger de militære tilbagetrækninger fra Afghanistan og Mali og argumenterer for, at de er de seneste eksempler på, at dette skifte vanskeliggør lokal terrorbekæmpelse. I begge lande oplever terrorgrupper nu bedre arbejdsbetingelser, da et aftagende militært pres på terrorgrupperne risikerer at give dem plads til at (gen)opbygge sig selv. Samtidig overtager alternative aktører som Taliban og Wagnergruppen i stigende grad ansvaret for bekæmpelsen terror.

På den baggrund anbefaler rapporten, at Danmark bør definere en ny strategi for hvilke internationale bidrag, der skal prioriteres, da skiftet til over-the-horizon også har betydning for Danmarks engagement. Dette indebærer bl.a. en mere omfangsrig tilgang til bekæmpelsen af terror, hvor styrkelsen af ikke-militære indsatser kan spille en rolle, samt en opbygning af kapabiliteter på efterretningsområdet og etableringen af luftbaser i de pågældende områder.

Læs mere om rapporten.

Emner