21. december 2016

Ny CMS-rapport om forbedring og fornyelse af FN’s fredsarbejde

I en ny rapport udarbejdet af Center for Militære Studiers seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen og ph.d.-stipendiat Troels Gauslå Engell opridses de vigtigste udfordringer og muligheder ved den begyndende reformproces af FN’s fredsarbejde.

Samtidig opstiller rapporten en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan bidrage til at styrke FN som et anvendeligt instrument i dansk sikkerhedspolitik. Anbefalingerne beskriver en række muligheder for, hvordan reformprocessens synergi kan udnyttes bedst
muligt, samtidig med at risikoen for utilsigtede konsekvenser og modsatrettede
effekter minimeres.

Læs disse anbefalinger og tilgå rapporten i sin helhed her.