5. november 2020

Ny CMS Rapport: Nytten af militære øvelser

CMS har udgivet en ny CMS Rapport med titlen "The Utility of Military Exercises - From Readiness to Enhanced Deterrence?" Rapportens vigtigste pointer bliver opsummeret i et dansksproget CMS Memo om nytten af militære øvelser. 

Rapporten tager udgangspunkt i det øgede tempo for militære øvelser af mange typer og undersøger udviklingen i de forskellige funktioner, militære øvelser har, fra interoperabilitet til signalgivning internationalt.

Rapporten viser, hvordan øvelser siden 2014 har fået øget strategisk betydning, og at det derfor er et emne af øget politisk vigtighed i forhold til udviklingen af forsvars- og sikkerhedspolitikken.

Læs mere og download rapport og memo her.