10. december 2021

Ny CMS-rapport: Militærteknologisk situationsforståelse - en ny strategisk udfordring i dansk forsvarspolitik

I den nye CMS-rapport ”Militærteknologisk situationsforståelse – en ny strategisk udfordring i dansk forsvarspolitik”, analyserer centerleder Henrik Breitenbauch og forskningsassistent Jens Vesterlund Mathiesen, hvordan Danmark følger med i den accelererende militærteknologiske udvikling, og hvordan denne viden anvendes i dansk kapacitetsplanlægning.

Rapporten introducerer begrebet ”militærteknologisk situationsforståelse”, forstået som en stats evne til at opretholde en dækkende forståelse af den dynamiske, strategiske situation som den internationale militærteknologiske udvikling udgør, med henblik på at understøtte beslutningstagning.

Rapporten peger på, at militærteknologisk situationsforståelse bliver stadigt vigtigere i den globale teknologikonkurrence, men at en småstat som Danmark har begrænset kapacitet hertil. I forlængelse heraf identificerer rapporten en række potentialer, som et kommende forsvarsforlig kan gribe fat i for at øge den militærteknologiske situationsforståelse, fx at videreudbygge det militære forsknings- og udviklingsnetværk samt at udvikle en dansk militær innovationspolitik.

Rapporten er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

Læs mere og download rapporten her.

Rapportens hovedpointer er sammenfattet i et tilhørende CMS Memo, som kan downloades her.