30. november 2023

Ny CMS-rapport: Militær dataoversættelse og digital transformation

Den hastige udvikling inden for digital teknologi som big data, AI og tingenes internet får i stigende grad betydning for dansk sikkerhedspolitik.

Det emne belyser Katja Lindskov Jacobsen og Anders Theis Bollmann i den nye CMS-Rapport Militær dataoversættelse og digital transformation: Erfaringer fra Ukraine og fokusområder for det danske forsvar.

Gennem en undersøgelse af de ukrainske erfaringer og de nyeste udviklinger giver rapporten et værdifuldt indblik i, hvad man kan lære af de ukrainske strategier og tiltag. Krigen i Ukraine er et eksempel på, hvordan evnen til at tilegne sig data i større og hurtigere grad er blevet afgørende i militære operationer, idet de har brugt hjemmelavede apps, der illustrerer kort over slagmarken, kombineret med data fra sensorer, satellitter, droner m.v., som har gjort dem i stand til at træffe beslutninger langt hurtigere end russerne.

Rapportens anbefalinger

En væsentlig udfordring i den digitale transformation opstår i samarbejdet mellem militære domænespecialister og de nye typer af dataspecialister, fordi der mangler en fælles forståelse.

Rapporten anbefaler på den baggrund, at man anvender ’militær dataoversættelse’ til at sikre et effektivt samarbejde. Begrebet beskriver de forskellige praksisser og processer, der kan bidrage til at mediere udfordringerne mellem de forskellige faggrupper.

Rapporten anbefaler desuden, at det danske forsvar kortlægger eksisterende initiativer, rekrutterer flere dataspecialister, udvikler samarbejdsregler med teknologivirksomheder og styrker kompetencerne inden for militær dataoversættelse i organisationen.

Læs mere om rapporten og download her

Emner