12. februar 2021

Ny CMS Rapport: Hvor højt? Fremtiden for europæisk maritim militærmagt og udfordringen fra stigende kapacitetstærskler

CMS har udgivet en ny rapport med titlen "How High? The Future of European Naval Power and the High-End Challenge". Rapportens vigtigste pointer bliver opsummeret i et dansksproget CMS Memo om fremtidens udfordringer for europæisk maritim militærmagt. 

Rapporten tager udgangspunkt i, hvordan stormagtsrivalisering, investeringer i nye avancerede militære kapaciteter og stigende krav til multidomæneoperationer rejser en række udfordringer for europæiske flåder i en tid, hvor evnen til at udøve maritim militærmagt bliver stadig mere relevant.

På den baggrund identificerer rapporten en række anbefalinger om, hvordan disse udfordringer kan adresseres af større og mindre flåder.

Læs mere og download rapport og memo her.