31. maj 2023

Ny CMS-rapport: Folkeretten og dødbringende autonome våbensystemer

Den accelererede innovation på området for kunstig intelligens (AI) kombineret med et stadig større potentiale for militær anvendelse gør det sandsynligt, at AI vil spille en fremtrædende rolle i fremtidens krigsførelse. I modsætning til sine kerneallierede har Danmark stort set været tavs med hensyn til spørgsmålet om autonome våbensystemer og har ikke fremlagt en politisk strategi om den fremtidige implementering og anvendelse af sådanne systemer. Tiden er derfor inde til, at danske beslutningstagere undersøger de muligheder, AI giver det danske forsvar, efterhånden som teknologien – og især dens militære anvendelse – bliver mere central i diskussioner om fremtidens krig.  

Denne CMS-rapport ”International Humanitarian Law and Lethal Autonomous Weapon Systems” har til formål at analysere de juridiske udfordringer for danske beslutningstagere inden for anskaffelse af dødbringende autonome våbensystemer. Rapporten er forfattet af Lena Trabucco (CMS) og er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

Læs mere om rapporten.

Emner