19. februar 2021

Ny CMS Rapport: Den nye totalforsvarsstyrke - Dansk værtsnationsstøtte til NATO’s regionale forsvar

CMS har udgivet rapporten "Den nye totalforsvarsstyrke: Dansk værtsnationsstøtte til NATO’s regionale forsvar" samt et tilhørende CMS Memo. Rapporten er forfattet af militæranalytiker Torben Toftgaard Engen.

Rapporten analyserer – i lyset af Danmarks forpligtelse til at yde værtsnationsstøtte til vores allierede i tilfælde af en eskalation på NATO’s østflanke – hvilke udfordringer Danmark står overfor i forbindelse med implementeringen af den nye totalforsvarsstyrke, som blev besluttet etableret i forsvarsforliget 2018-2023. Med inddragelse af erfaringer fra de øvrige nordiske lande kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan opbygningen og organiseringen af den nye danske totalforsvarsstyrke – inden for den nuværende økonomiske ramme – kan blive tilpasset, så den får bedre forudsætninger for at kunne bidrage til at løse værtsnationsstøtteopgaven.

Læs rapport og memo her.