20. december 2017

CMS-rapport afdækker forsvarets stabiliseringsbidrag

Stabilisering er et vigtigt værktøj
Stabilisering er et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer og sikkerhedstrusler fra syd. Samtidig udgør stabiliseringsindsatser en lille del af forsvarets samlede ressourcer.

Rapporten belyser derfor, hvordan det danske forsvar via stabiliseringsindsatser er udrustet til at imødegå distinkte sikkerhedsudfordringer som eksempelvis radikalisering, skrøbelige statsstrukturer, grænseoverskridende kriminalitet og som en effekt heraf – flygtningestrømme.

Formålet er at kortlægge operationaliseringen af stabiliseringsbidrag
Rapportens formål er at analysere og kortlægge, hvordan forsvarets stabiliseringsbidrag operationaliseres i forsvarets organisation, med henblik på at skabe øget dansk sikkerhed.

Den fokuserer dermed på de særlige stabiliseringsindsatser under Freds- og Stabiliseringsfonden og  ikke på militære operationers bidrag til stabilisering.

Operationaliseringen afdækkes ved at besvare to spørgsmål

  1. For det første ved at belyse stabiliseringsbegrebets betydning i dansk kontekst, dels som politisk ambition og dels som forsvarets konkrete stabiliseringsbidrag.
  2. For det andet bliver det afdækket ved at se på forsvarets strukturer og processer for tilvejebringelse af bidrag til internationale stabiliseringsindsatser.

Anbefalinger på tre niveauer
Rapporten fremfører afslutningsvis anbefalinger på tre forskellige niveauer: det politiske-, ministerielle- og tværministerielle- samt det udførende niveau.

Læs mere om rapporten og download den her.