2. september 2013

CMS udgiver publikation om megatrends

Center for Militære Studier har udgivet publikationen "Megatrends i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik". Publikationen er en opfølgning på Center for Militære Studiers megatrendskonference, der blev afholdt d. 23. maj 2013, og præsenterer i beskåret form de oplæg, som blev givet i den anledning.

Formålet med konferencen og publikationen er at påbegynde en dialog mellem forskernes fremskrivninger og praktikernes erfaring med de problemer, der er relevante for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, og som de står overfor i dag og ønsker løst i fremtiden.

Du kan læse mere om publikationen og downloade den her.