06. marts 2018

Kapacitetsopbygning som en del af løsningen på maritim kriminalitet

Seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen deltog den 1-2 marts i både et møde (Contact Group on Piracy off the Coast off Somalia) og et Symposium om maritim kriminalitet i det Indiske Ocean, begge afholdt i Nairobi, Kenya. Jacobsen udarbejder i skrivende stund en analyse af tendenser inden for maritim kriminalitet i det Indiske Ocean, et samarbejdsprojekt mellem Center for Militære Studier og UNODC's Global Maritim Crime Programme

Hvordan takles maritime udfordringer i det Indiske Ocean?

Jacobsen var ordstyrer på et panel om ulovlig fiskeri under SafeSeas High-Level Symposium.

Forebyggelse af maritim kriminalitet, såsom pirateri, ulovlig fiskeri og smugling af heroin, kræver ikke blot effektiv retshåndhævelse, men også redskaber til informationsdeling mellem kyststaterne. Derfor var kapacitetsopbygning et af symposiets primære fokusområder. Her fremhævede eksperter tidligere erfaring og 'lessons learned', som dannede videre grundlag for en diskussion af, hvordan effektiv kapacitetsopbygning kan leveres og koordineres.

Du kan finde mere information om SafeSeas High-Level Symposium her.