2. maj 2018

Indsatserne mod maritim kriminalitet er som dråber i havet

Maritim kriminalitet er mere end pirateri. Menneske-, våben- og narkotikasmugling samt ulovligt fiskeri og dumping af giftstoffer udgør blot en håndfuld af problemkompleksets facetter. Det handler derfor om på bedst mulig vis at få de bidrag, man fra dansk side stiller med i den globale bekæmpelsesindsats, til at tælle mest muligt. CMS-rapporten ”Store masker i små net – Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse” giver et bud på dette.

Behov for tålmodighed, fælles indsatser og fokus
For at sikre, at danske bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse får størst mulig effekt, argumenterer rapporten for, at det er afgørende at sikre: et fælles fodslag, en vedholdende indsats, og at der er tages højde for, hvordan forskellige dele af maritim kriminalitet udvikler sig.

Danmark skal navigere og prioritere blandt mange samarbejdspartnere
Maritim kriminalitet har også betydning for Danmark, og derfor bør man bibeholde en strategi for området. Danmark bør udforme og udføre sin maritime strategi i samarbejde med internationale aktører, der bekæmper en bred vifte af maritim kriminalitet.

Disse aktører opererer med forskellige visioner og imødegåelsesstrategier, der resulterer i, at danske bidrag til global maritim kriminalitetsbekæmpelse skal være skarpt prioriteret og orienteret mod forskellige aktører for at få den størst mulige effekt. Rapporten opstiller tre prioriteringslogikker som omdrejningspunkt for disse svære valg.

Læs rapporten her.