26. januar 2024

Forsvarsforligskredsen fortsætter samarbejdet med KU og Center for Militære Studier

FORSVARSFORLIG

Med indgåelsen af den første delaftale under forsvarsforliget for 2024-2033 er Center for Militære Studiers økonomi for de kommende år faldet på plads. Centerleder Kristian Søby Kristensen fortæller her om centrets fokus den kommende tid.

Kristian Søby Kristensen
I de kommende år vil Center for Militære Studier skabe forskning og viden, der er relevant for den enorme genopbygning af forsvaret, som politikerne vil bruge over 150 mia. kr. på. Det fortæller centerleder Kristian Søby Kristensen.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets største bevilling videreføres. Den går til Center for Militære Studier i form af en grundbevilling til strategisk og sikkerhedspolitisk forskning samt en bevilling fokuseret på folkeretsforskning.

Center for Militære Studier hører under Institut for Statskundskab. Her er institutleder og professor Nina Græger meget glad for videreførelsen af samarbejdet med forsvarsforligskredsen og Forsvarsministeriet.

”For danske beslutningstagere og alle, der er optaget af at sikre et velfunderet grundlag for de strategiske beslutninger om Danmarks fremtidige forsvar, er dette gode nyheder,” siger Nina Græger og uddyber:

”Centeret bidrager med vigtig, forskningsbaseret viden og formidling om alt fra anskaffelser, logistik og rekruttering – herunder om værnepligten skal udvides til at gælde kvinder, som i Norge og Sverige – og til de geopolitiske rammer for forsvaret, herunder krigen i Ukraine, udvidelsen af NATO samt et komplekst trusselbillede.”

Et teknologisk kapløb

Også centerleder Kristian Søby Kristensen glæder sig over, at centerets økonomi er sikret de kommende år. Han har allerede et klart billede af, hvad den nærmeste fremtid byder på: Center for Militære Studier skal skabe forskning og viden, der er relevant for den enorme genopbygning af forsvaret, som politikerne vil bruge over 150 mia. kr. på.

”Ikke siden den kolde krig har Danmark afsat så mange penge til at styrke forsvaret, og ressourcemæssigt starter Danmark fra et relativt lavt niveau. Der er en masse strategiske beslutninger, som skal træffes. Her kan vi støtte med afgørende viden,” siger Kristian Søby Kristensen.

Især spår Kristian Søby Kristensen, at forsvarsteknologiens rolle vil forandres og forøges i de kommende år.

”Fra dansk side ser man sig selv som værende i en teknologisk konkurrence med nogle store aktører. Udvikling og omsætning af forsvarsteknologi kommer til at spille en helt ny politisk og strategisk rolle for Danmark,” forudser han.

Kristian Søby Kristensen øjner desuden nye opgaver og nye samarbejdspartnere, især i Danmarks nærområde.

”Østersøen, Norden og Arktis vil spille en stor rolle i den nye forsvarspolitik, så det kommer Center for Militære Studier også til at have et markant fokus på. Hertil kommer forskning i store, globale udfordringer, både i Europas nære udland og globalt,” fortæller han.

Giver KU en tydelig stemme i debatten

Her og nu står de danske politikere foran en række afgørende beslutninger, som vil forandre Danmarks forsvar radikalt. Center for Militære Studier skal hjælpe beslutningstagerne med at nå frem til disse beslutninger på kvalificeret vis.

”Det handler om alt fra investeringer i nyt militært materiel til principper for værnepligten,” nævner Kristian Søby Kristensen.

Uanset emnet, så er udgangspunktet i Center for Militære Studiers arbejde, at den forskningsbaserede viden, som skabes, altid skal have relevans for Danmark.

”Og så giver vores forskning Københavns Universitet et stærkt udgangspunkt for at realisere sin nye ambition om i endnu højere grad at være til gavn for samfundet, også når det handler om forsvars- og sikkerhedspolitik,” slutter Kristian Søby Kristensen.

Kontakt

Kristian Søby Kristensen
Centerleder
Center for Militære Studier
Mail: ksk@ifs.ku.dk 
Mobil: 28 72 90 17

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk  
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også