13. december 2023

CMS Forsvarskonference 2023

Dansk forsvar står over for en historisk opbygning. Forsvarsforligets tilførsel af yderligere ca. 155 mia. til forsvarsområdet sætter rammen. Tilbage står afgørende beslutninger om overordnet retning, konkret udmøntning og prioritering. Samtidig raser krigen i Ukraine med uformindsket styrke og udgør en daglig påmindelse om, at væbnet konflikt og militær spænding i Danmarks nærområde er blevet hverdag. På CMS’ Forsvarskonference 2023 blev de vigtigste strategiske emner i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik diskuteret, og udfordringer og prioriteringer i forbindelse med udmøntningen af forsvarsforliget 2024-2033 blev undersøgt.

Center for Militære Studiers årlige forsvarskonference blev i år afholdt d. 6. december og samlede centrale aktører fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske miljø i Danmark i Ingeniørernes Hus. Under overskriften ”Forsvarsforliget 2024-2033 – prioriteringer og udfordringer” blev rammerne og udfordringerne forbundet med den fremtidige opbygning af forsvaret, såvel som afgørende strategiske emner i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, diskuteret af beslutningstagere – civile såvel som militære - forskere, interesseorganisationer og civilsamfundsorganisationer.

Konferencen blev indledt af direktør for Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer, Kasper Høeg-Jensen, der talte om ministeriets otte politiske prioriteter og fremhævede særligt støtten til Ukraine, Danmarks rolle i NATO og beskyttelsen af Arktis og Østersøen.

Derefter blev den første af konferencens fire paneldebatter indledt, hvor temaet var Danmarks nye forsvarsgeografi. De fire paneldeltagere – Camilla T. N. Sørensen (Forsvarsakademiet), Jon Rahbek-Clemmensen (Forsvarsakademiet), Lise Wiederholt Christensen (Institut for Statskundskab, KU) og Jacob Kaarsbo (Tænketanken Europa) – gav hvert deres perspektiv på, hvilke konsekvenser krig i Europa og skærpet stormagtskonkurrence globalt har for Danmarks forsvarsgeografi.

Det andet panel tog udgangspunkt i militære overvejelser i opbygningen af dansk forsvar og blev indledt af viceforsvarschef og generalløjtnant Kenneth Pedersen (Forsvarsstaben), der præsenterede den overordnede retning for fremtidens forsvar. Han blev efterfulgt af de tre værnschefer – generalmajor Gunner A. Nielsen (Hærkommandoen), kontreadmiral Henrik Ryberg (Søværnskommandoen) og generalmajor Jan Dam (Flyverkommandoen) – som gav et indblik i, hvordan de ser deres respektive værn udvikle sig i forligsperioden.

 

Efter frokost blev en række tværgående forsvarspolitiske udfordringer diskuteret med et panel bestående af Tobias Liebetrau (CMS), Lars Bo Larsen (Nationalt Forsvarsteknologisk Center), Michael Zilmer-Johns (fhv. Udenrigsministeriet) og Kristian Søby Kristensen (CMS). Fokus var bl.a. på, hvordan der skal tages højde for udvikling og integrering af ny teknologi, samt digital transformation i opbygningen af dansk forsvar, herunder behovet for et stærkt dansk forsvarsindustrielt samarbejde. 

Konferencen sluttede af med en forsvarspolitisk debat mellem repræsentanter for en række af folketingets partier, hhv. Anne Valentina Bertelsen (SF), Christian Friis Bach (RV), Alex Ahrendtsen (DF), Aaja Chemnitz (IA), Carsten Bach (LA) og Søren Espersen (DD). I debatten diskuterede politikerne bl.a. hvilke forsvarspolitiske udfordringer de ser som de vigtigste, og hvordan de mange nye forsvarskroner bruges mest effektivt. Der blev særligt diskuteret Arktis, NATO, hybridkrig og genopretningen af Forsvarets fundament.


Emner