30. april 2014

CMS udgiver rapport om folkeretten og cyberspace

Cyberspace udfordrer alle stater, der effektivt og lovligt ønsker at imødegå skadevoldende cyberaktiviteter udgående fra andre staters territorium, uden kendskab til bagmændenes identitet eller motiver. Denne rapport er den seneste i en række analyser om cyberdomænet og beredskabet udarbejdet af Center for Militære Studier. Formålet med rapporten er at give en fyldestgørende redegørelse for de beføjelser, som folkeretten giver en stat som Danmark, når denne gøres til genstand for cyberangreb fra udlandet. Rapporten diskuterer bl.a., i hvilke situationer Danmark bør agere på andre staters netværk for at stoppe et cyberangreb. På baggrund af rapportens konklusioner præsenteres følgende fire anbefalinger.

Læs om anbefalingerne og find rapporten her.