21. december 2018

Ny CMS Rapport: Engagement og afskærmning

CMS udgiver i dag en ny rapport med titlen ”Engagement og afskærmning – strategiske pejlemærker for Europas syddagsorden”.

Rapporten udpakker det samlede problemkompleks, som syddagsordenen omfatter, og anbefaler, at der anlægges en mere klart prioriteret strategisk tilgang til håndteringen af udfordringerne blandt de europæiske beslutningstagere. Forfatterne identificerer og præsenterer ’engagement’ og ’afskærmning’ som to forskellige overordnede strategiske pejlemærker, som kan strukturere europæiske beslutninger og prioriteringer på området. Med valget imellem engagement og afskærmning tilbyder rapporten et nyt og mere strategisk perspektiv på spørgsmålet om Europas udfordringer fra syd, som også har konsekvenser for Danmark. På den baggrund opstiller rapporten en række anbefalinger til, hvordan den strategiske håndtering af syddagsordenen kan dagsordensættes i EU og over for de store europæiske lande.

Læs rapporten her