9. april 2018

Den syriske borgerkrig afslører nye udfordringer i landkrig

Slagmarkerne i den mangeårige borgerkrig i Syrien viser nye tendenser i landkrig, som vil præge fremtidige militære indsatser. Det konkluderer rapporten Nye militære trends i den syriske borgerkrig.

Tre nye trends i den syriske borgerkrig
Rapporten identificerer tre nye trends af stor betydning i borgerkrigen. Hybridkrig er i stigende grad blevet digitaliseret, hvilket har givet især ikke-statslige aktører nye muligheder, eksempelvis gennem droneteknologi.

Aktørerne i borgerkrigen befinder sig i et kompliceret net af partnerskaber. Statslige og ikke-statslige aktører indgår på tværs af konfliktniveauer i samarbejde af mere eller mindre langvarig karakter.

Bykamp spiller også en væsentlig rolle i konflikten. Byer giver en underlegen aktør mulighed for at befæste sig og derved opnå en fordel over for en overlegen fjende. Kontrol over byer giver samtidig aktører politisk og økonomisk relevans.

Trends viser nye udfordringer
Tendenserne i den syriske borgerkrig giver et indblik i de udfordringer, som militære styrker vil møde i fremtidige landkrige. Vestlige styrker må forvente, at de nye trends i Syrien giver modstandere flere muligheder på slagmarken. Rapporten giver en række anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan imødegås.

Læs rapporten her.