15. juni 2017

Konference: Dansk forsvar i en brydningstid

Til efteråret skal der indgås et nyt forsvarsforlig. Men hvilke trusler og tendenser tegner sig for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og hvordan skal vi håndtere dem? Hvordan sikrer vi, at både forsvarets personel og teknologi er i stand til at løfte fremtidens opgaver?

Disse spørgsmål dannede rammen om Center for Militære Studiers forsvarskonference ”Dansk forsvar i en brydningstid” den 7. juni. Som optakt til de kommende forsvarsforhandlinger, havde CMS inviteret forsvaret, politikere, forskere, interesseorganisationer og industri til at diskutere fremtidens forsvar.

Udgangspunktet for konferencen var CMS’ nye rapport ”Rørte vande – Europæisk sikkerhed og dansk forsvar i en opbrudstid”, der diskuterer hvad det forværrede sikkerhedspolitiske trusselbillede, og de afgørende forandringer i forsvarspolitikkens internationale betingelser, kan komme til at betyde for Danmarks prioriteringer på forsvarsområdet.

Dagen blev indledt af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der netop var hjemvendt fra Washington, DC. Han bød lejligheden til at kickstarte efterårets diskussioner på forsvarsområdet velkommen. Ministeren anerkendte, at de ”rørte vande” som Danmark befinder sig i sikkerhedspolitisk, gør det kommende forlig til et af de vigtigste nogensinde, og han holdt fast i regeringens beslutning om at give et substantielt løft til forsvaret. 

Efterfølgende introducerede Henrik Breitenbauch dagens fire sessioner, der spændte fra de internationale rammer for dansk forsvarspolitik, løsningsmodeller og danske bidrag, til den menneskelige dimension af forsvaret samt en diskussion af materiel og teknologi.

Sidste punkt på dagsordenen var en paneldebat mellem forsvarsordførerne. Den skabte en bred og livlig debat om blandt andet balancen mellem en territorial og international indsats, truslen fra Rusland, værnepligten og det internationale forsvarspolitiske samarbejde i både NATO-, EU- og FN-regi.