30. december 2016

CMS udgiver rapport om militære bidrag til national terrorbekæmpelse

Det nuværende retlige grundlag for samarbejdet mellem politi og forsvar er uklart og kan med fordel styrkes.

Sådan lyder hovedkonklusionen i den nye CMS-rapport, ’Soldater i Europas gader,’ hvor det danske system for samarbejde mellem politi og forsvar sammenlignes med tilsvarende systemer i Norge, Storbritannien og Frankrig.

Landene er fælles om at have oplevet alvorlige terrorangreb og søger i øjeblikket alle aktivt at styrke det nationale beredskab, blandt andet ved at øge samarbejdet mellem netop politi og forsvar.

Rapporten finder en meget lav grad af retlig og praksis formalisering af et sådant samarbejde i dansk kontekst, og anbefaler på denne baggrund konkret, at relevante myndigheder igangsætter et arbejde med at udvikle en politisk-strategisk ramme herfor.

Tilgå hele den komparative analyse og rapportens anbefalinger her.