Styringsrådet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Militære Studier > Om centret > Styringsrådet

Styringsrådet

Center for Militære Studiers Styringsråd skal tilsammen bidrage med viden, indsigt, erfaring og netværk indenfor centrets område.  Således bistår medlemmerne med at sikre centrets fortsatte udvikling, høje kvalitet i opgavevaretagelsen og etablering af nationale og internationale netværk.

Styringsrådet er sammensat af 12 medlemmer med relevant erfaring og ekspertise. Rådet har bl.a. til opgave, at rådgive centret om aktuelle forskningsbehov, rådgive omkring kvalitetssikring af CMS’ arbejde, sikre centrets forskningsmæssige uafhængighed, behandle økonomi og budgetter, samt sikre forbindelsen til tilgrænsende områder, herunder international forskning inden for centrets område.

 De nuværende 12 medlemmer er:

 • Professor Mikkel Vedby Rasmussen, ph.d., formand
 • Kontorchef Jens Oddershede, Forsvarsministeriet
 • Kommandør Peter Stehr, Chef for Udviklingsafdelingen, Værnsfælles Forsvarskommando
 • Oberst Peter Harling Boysen, Værnsfælles Forsvarskommando
 • Programme Manager Katarina Ammitzbøll, Peace Nexus Foundation, Geneve,    
 • Seniorforsker Nina Græger, ph.d., NUPI, Oslo
 • Professor Magnus Petersson, Institut for Forsvarsstudier, Oslo
 • Seniorforsker Trine Flockhart, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier
 • Lektor Rosa Magnusdottir, ph.d.,  Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 • Hofmarskal Michael Ehrenreich, Hofmarskallatet
 • Markedschef Jens Holst-Nielsen, Dansk Industri
 • Forsker Kristian Knus Larsen, ph.d., Center for Militære Studier (medarbejderrepræsentant)

 

Læs mere om CMS Styringsråd her