Center for Militære Studiers podcast

Forsvars- og sikkerhedspolitik – internationale rammer for danske valg. Forskningsbaserede seminarer, samtaler og interviews. Lyt med på Center for Militære Studiers Podcast.
 
I denne CMS Report Talk fortæller Kristian Søby Kristensen og Lin Mortensgaard om rapporten ”Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og Nordatlanten mellem konflikt og samarbejde frem mod 2035”. Rapporten undersøger de vigtigste udenrigs- og sikkerhedspolitiske dagsordener i Arktis og Nordatlanten og fremhæver tre dimensioner af arktisk sikkerhed, som har forsvarspolitiske konsekvenser for Kongeriget Danmark. Vært: Niels Byrjalsen. Udgivet 9.marts 2023.
 
Militær aktivitet på dansk territorium kan ikke længere afvises. Dansk hav, luft, og landterritorium vil indgå i det militære operationsområde i tilfælde af en krise eller krigssituation i Østersøområdet. Men hvad er truslen, og hvad skal forsvares? Dette seminar diskuterer hvordan man kan udforme et dansk total- og territorialforsvar version 2.0. Seminaret fandt sted d. 8. februar 2023.
 
Seks måneders højintens og primært konventionel krig mellem to store industrialiserede europæiske stater har allerede undermineret en række ideer og forestillinger om fremtidens krig. Krigens forløb har været overraskende for mange iagttagere. Uanset krigens afslutning vil de lektier, der kan læres have stor betydning for alle landes forsvarsplanlægning. Men hvad kan og skal Danmark – og vores allierede – lære af krigen? At drage de rette konklusioner fra krigen i Ukraine er afgørende for at sikre de bedste beslutninger, når der skal investeres i både udbygning og udvikling af forsvaret. Seminaret fandt sted d. 1. december 2022.
 
I denne CMS Report Talk fortæller seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen om de sikkerhedspolitiske problemer, som Ruslands tilstedeværelse og indflydelse i Afrika skaber for Danmark og dets allierede. Det sker bl.a. på baggrund af CMS-rapporten ”Efter freden”, som undersøger Ukrainekrigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent og redaktør på ”Efter freden”. Udgivet 6. februar2023


I denne CMS Report Talk fortæller professor emeritus Bertel Heurlin om Ukrainekrigens konsekvenser for Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det sker bl.a. på baggrund af CMS-rapporten ”Efter freden”, som undersøger krigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent og redaktør på ”Efter freden”. Udgivet 31. januar 2023.


In this CMS Report Talk, Senior Researcher Maria Mälksoo and Military Analyst Jens Wenzel Kristoffersen discuss their latest CMS Report “Climatising Security Policy: A Panorama and Implications for Denmark”. The report investigates the emerging international landscape on ‘climatising’ security policies that Denmark must navigate. Host: Research Assistant Niels Byrjalsen. Published: 24 January 2023.

In this CMS Report Talk, Kevin Jon Heller, professor of International Law and Security at the Centre for Military Studies, discusses the report ”Low-Intensity Cyber Operations and State Sovereignty in Cyberspace”. The report investigates three different positions concerning whether low-intensity cyber operations violate the sovereignty of the territorial state. Host: Niels Byrjalsen, research assistant. Published: 17 January 2023.

In this CMS Report Talk, researcher Cornelia Baciu talks about the implications of the Ukraine war in the nuclear policy domain. The conversation is based on the CMS Report “Efter freden” (After the peace), which examines the consequences of the war for Danish and European security. Host: Niels Byrjalsen, research assistant and editor on ”Efter freden”. Recorded: 1 December 2022. Published: 13 January 2023.


I denne CMS Report Talk fortæller Tobias Liebetrau, forsker ved Center for Militære Studier, om rapporten ”EU’s teknologiske suverænitet: Mellem sikkerhed, marked og digitalisering”. Rapporten undersøger de fundamentale strategiske og politiske dilemmaer, der følger af EU’s ambition om teknologisk suverænitet, særligt i forhold til cybersikkerhed og AI. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent. Udgivet 22. december, 2022.


I denne CMS Report Talk fortæller centerleder og seniorforsker Kristian Søby Kristensen om den nye situation i dansk forsvarspolitik efter Ukrainekrigen. Det sker på baggrund af CMS-rapporten ”Efter freden”, som undersøger krigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent og redaktør på ”Efter freden”. Udgivet 20. december 2022.I denne CMS Report Talk fortæller militæranalytiker Alexander Høgsberg Tetzlaff om den nye rapport "Samfundssikkerhed i Danmark – Det robuste og sikre samfund i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed", som han har skrevet sammen med Henrik Breitenbauch. Rapporten undersøger behovet for en strategisk tilpasning til de ændrede sikkerhedspolitiske vilkår med tre analytiske vinkler – en nordisk, en historisk og en fremtidsrettet - og foreslår, at samfundssikkerhed kan være et centralt pejlemærke for denne tilpasning. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent. Udgivet 9. november 2022.


In this CMS Report Talk, senior researcher Maria Mälksoo talks about the implications of the Ukraine war on the deterrence policy and practice. The conversation is based on the new published CMS Report “Efter freden” (After the peace), which examines the consequences of the war for Danish and European security. Host: Niels Byrjalsen, research assistant and editor on ”Efter freden”. Published 25 October 2022.
 
 
 
I denne CMS Report Talk fortæller ph.d.-studerende Lise Wiederholt Christensen om Ukrainekrigens konsekvenser for NATO. Det sker på baggrund af den nylige CMS-rapport ”Efter freden”, som undersøger krigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent og redaktør på ”Efter freden”. Udgivet 18. oktober 2022.
 

I denne CMS Report Talk fortæller militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen om Ukrainekrigens betydning for dansk forsvar. Det sker på baggrund af den nylige CMS-rapport ”Efter freden”, som undersøger krigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed. Episoden er optaget før Ruslands mobilisering og gaslækagen i Østersøen i september 2022. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent og redaktør på ”Efter freden”. Udgivet 5. oktober 2022.

I denne CMS Report Talk fortæller videnskabelig assistent Lin Alexandra Mortensgaard om Ukrainekrigens konsekvenser for Arktis og Rigsfællesskabet. Det sker på baggrund af den nylige CMS-rapport ”Efter freden”, som undersøger krigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed. Vært: Niels Byrjalsen, videnskabelig assistent og redaktør på ”Efter freden”. Udgivet 13. september 2022.

 

Konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine er omfattende. Krigen har ført til markante politiske nybrud og nye forsvarspolitiske prioriteringer. CMS har udgivet rapporten "Efter freden" og i den anledning inviteret til seminar, hvor nogle af rapportens forfattere præsenterer deres analyse af de forsvars- og sikkerhedspolitiske konsekvenser af krigens tilbagevenden til Europa. Præsentationerne danner udgangspunkt for en paneldebat med publikum. Seminaret fandt sted d. 23. juni 2022.

 

I denne CMS Report Talk diskuterer Lise Wiederholt Christensen sin og Henrik Breitenbauchs nye rapport "Fremtidens konflikter og krige i et strategisk perspektiv" med videnskabelig assistent Niels Byrjalsen. Rapporten undersøger de forestillede konflikter og krige gennem centrale aktørers (Vestens, Kinas, Ruslands og Irans) visioner om operative koncepter, herunder idéer om teknologiske nyudviklinger, og giver på den baggrund en langsigtet fremskrivning af udviklingen i konflikter og krige. Udgivet 29. april 2022.

 

I denne CMS Report Talk diskuterer Kristian Søby Kristensen og Lin A. Mortensgaard deres nye rapport "Rigsfællesskabets arktiske militærstrategiske problemkompleks" med videnskabelig assistent Niels Byrjalsen. Rapporten undersøger, hvordan den skærpede stormagtskonkurrence i Arktis og dens forsvars- og sikkerhedspolitiske konsekvenser udfordrer Rigsfællesskabet. Det gør rapporten ved at identificere og udfolde et arktisk militærstrategisk problemkompleks. Udgivet 29. marts 2022.

 

I denne CMS Report Talk diskuterer Henrik Breitenbauch og Tobias Liebetrau deres rapport "Teknologikonkurrencen og dens implikationer for Danmark" med centerleder (konst.) Kristian Søby Kristensen. Rapporten undersøger det strategiske potentiale i førende potentielt disruptive teknologier såsom kunstig intelligens, autonome våbensystemer, hypersoniske missiler, samt kvante- og rumteknologier. På den baggrund analyserer rapporten de væsentligste aktørers generelle og militære teknologipolitikker og diskuterer slutteligt implikationer for Vesten og Danmark. Udgivet 29. marts 2022.

 

I denne CMS Report Talk diskuterer Henrik Breitenbauch og Jens Vesterlund Mathiesen deres rapport "Militærteknologisk situationsforståelse - en ny strategisk udfordring i dansk forsvarspolitik" med centerleder (konst.) Kristian Søby Kristensen. Rapporten undersøger Danmarks evne til at følge med i den militærteknologiske udvikling, og hvordan denne viden anvendes til at understøtte forsvarspolitiske beslutninger om materielanskaffelser. Episode udgivet 29. marts 2022.

 

In this CMS Report Talk, Senior Researcher at ETH Zürich Dominika Kunertova discusses her new report "New Missiles, Eroding Norms: European Security in the post-INF Treaty World” with head of centre Henrik Breitenbauch. The report contributes to the debate on the strategic consequences of the demise of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty in the Euro-Atlantic area by offering a better understanding of the interplay between missile technology and arms control. Episode published 29 April 2021

 

In this CMS Report Talk, Senior Researcher Katja Lindskov Jacobsen discusses her latest CMS Report ”Russia’s Showy and Shadowy Engagements in Sub-Saharan Africa”, which was published in December 2020. The report analyses the implications of the Russian presence in Africa for the African states and for future Western humanitarian and peacekeeping interventions. Episode published on 27 April 2021.

 

I denne CMS Report Talk diskuterer Kristian Søby Kristensen og Lin A. Mortensgaard deres nye rapport "Amerikansk Arktis-politik i forandring: Aktører og konfliktforståelser" med centerleder Henrik Breitenbauch. Rapporten undersøger USA's stigende fokus på Arktis som sikkerhedspolitisk udfordring. Den analyserer, hvilke aktører, der driver den igangværende refokusering og hvilke prioriteter disse aktører identificerer for USA i Arktis. Udgivet 26. februar 2021.

 

I denne CMS Report Talk diskuterer Torben Toftgaard Engen sin nye rapport "Den nye totalforsvarsstyrke: Dansk værtsnationsstøtte til NATO’s regionale forsvar" med centerleder Henrik Breitenbauch. Rapporten udfolder totalforsvarsbegrebet i en dansk kontekst, undersøger de nordiske erfaringer på totalforsvarsområdet og afdækker udfordringer med hensyn til implementeringen af den nytænkte totalforsvarsstyrke. Udgivet 19. februar 2021.

 

In this CMS Report Talk, maritime strategy and seapower expert Jeremy Stöhs discusses his new report "How High? The Future of European Naval Power and the High-End Challenge" with head of centre Henrik Breitenbauch. The report provides a forward-looking analysis of European naval power identifying major demand- and supply-side challenges. Published on 12 February 2021.

 

Viruskrisen har ramt alle dele af dansk politik. Men hvilke konsekvenser kan krisen få på kort og lang sigt for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik? Hvordan påvirker krisen allerede nu grundlaget og rammerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik? Er der forskel på hvor og hvordan, krisen spiller sig ud – fra autokratiske stormagter og den globale magtbalance, over svage stater i syd, til Europas og det transatlantiske forhold? Webseminaret fandt sted d. 6. maj 2020.

 

The United Nations Working Group on the use of mercenaries and the Centre for Military Studies co-host a panel discussion with leading experts on the evolving forms, trends and manifestations of mercenaries and mercenary-related activities against developments in the nature of contemporary armed conflicts. The webinar took place on 16 November 2020.

 

Den 3. november 2020 gik amerikanerne til præsidentvalg mellem Donald Trump og Joe Biden. Men hvad er udsigterne for amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik efter valget? Og hvad er konsekvenserne for Danmark – og for verden? Webseminaret fandt sted d. 17. november 2020.