Lin Alexandra Mortensgaard

Lin Alexandra Mortensgaard

Videnskabelig assistent

Som videnskabelig assistent har jeg fokus på arktisk sikkerhedspolitik, Kongeriget som aktør i Arktis og Rigsfællesskabets sammenhængskraft. De måder, globale udfordringer som klimaforandringer, øget stormagtsrivalisering og grænsedragninger udspiller sig på i Arktis, danner baggrund for min interesse i den arktiske region. I mit kandidatspeciale undersøgte jeg samspillet mellem FN’s Havretskonvention, den geofysiske bevisbyrde og politiske ønsker om et maksimeret krav fra Kongeriget i Det Arktiske Ocean.

Jeg har også beskæftiget mig med migrationsstudier og mediernes portrættering af migrationsbevægelser. Mit teori-fokus ligger inden for sikkerhedsliggørelse, kritiske sikkerhedsstudier, (kritisk) geopolitik og feministiske tilgange til international politik.

Jeg har en kandidat fra KU i statskundskab og en bachelor i international politik og arabisk fra University of St Andrews. 

ID: 236757007