30. august 2019

Workshop om det danske totalforsvar

CMS var onsdag d. 28. august  vært for en workshop, hvor implementeringen af Danmarks totalforsvarsstyrkekoncept blev diskuteret, bl.a. i forhold til NATOs Host Nation Support-opgave.

Implementeringen blev drøftet af deltagere fra bl.a. Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Hærkommandoen med internationalt input fra bl.a. den norske ekspert på området, Per Martin Norheim-Martinsen,  som fortalte om de norske erfaringer med totalforsvarsstyrken.

Workshoppens konstruktive drøftelser vil blive anvendt som input til en kommende CMS-rapport om det danske totalforsvar.