10. september 2018

Velbesøgt workshop gav nye perspektiver på anti-terrorindsatser i Sahel

Salen ”Rosen” på Frederiksberg Slot dannede den smukke ramme om workshoppen, som blev gæstet af over 30 deltagere fra bl.a. Forsvaret, Udenrigsministeriet, US AFRICOM og ambassadørerne fra Niger og Burkina Faso. Den store bredde i deltagere og panelister gav mange nuancerede og interessante betragtninger på denne komplekse problemstilling.

Terrorbekæmpelse kræver mere end kun en militær indsats
Flere af workshoppens deltagere lagde vægt på at terror er et mangefacetteret problem, som ikke kun kan ses i et militært perspektiv. Terror hænger ofte sammen med andre trusler, såsom trafficking og oprør. Samtidig er det sjældent religiøs fanatisme, som driver unge mænd ind i terrororganisationer. I stedet er det ønsket om velstand, status og sikkerhed, som motiverer til medlemskab af terrororganisationer, hvilket lægger pres på de berørte lande for at forbedre levevilkår for deres befolkninger.

Ydermere blev det påpeget, at de terror-berørte lande i regionen bør arbejde på at skabe større tillid til deres sikkerhedsstyrker, så befolkningen ser dem som en beskyttende styrke, som de tør gå til når de føler sig truet.

Fra vestlig side bør man overveje, hvordan man udfører anti-terrorindsatser. Forskellige lande har forskellige tilgange til problemet, hvilket kan føre stil manglende koordinering. Frankrig har eksempelvis anlagt en mere direkte tilgange baseret på operationer udført af egne styrker, mens USA i højere grad har prioriteret kapacitetsopbygning hos lokale partnere.