22. december 2015

CMS udgiver ny rapport om grønt forsvar

En række af NATO’s medlemslande har i de seneste år udviklet grønne løsninger til det militære område. Nye grønne strategier er blevet udarbejdet og grønne teknologier er blevet taget i anvendelse med henblik at mindske det miljø- og klimamæssige fodaftryk samt bidrage til at håndtere en række aktuelle sikkerhedsproblematikker. I forlængelse af denne udvikling blev NATO’s Green Defence Framework præsenteret i 2014, hvorved der er blevet skabt et solidt grundlag for samarbejde indenfor NATO omkring udviklingen og brugen af grønne løsninger indenfor det militære område.

Rapporten fokuserer indledningsvist på de fire centrale sikkerhedsproblematikker, nemlig brændstofforbrug i operationer, medlemslandenes forsvarsbudgetter, energisikkerhed samt globale klimaforandringer. Herefter introducerer rapporten NATO’s Green Defence Framework og fremfører en række centrale diskussioner i arbejdet med grønne løsninger indenfor det militære område. Dernæst præsenterer rapporten en række konkrete eksempler på grønne initiativer indenfor det militære område.

Først fokuserer rapporten på grønne teknologier (biobrændsel og solenergi) og derefter på grønne strategier. Afslutningsvis konkluderer rapporten, at en række politiske, militære, organisatoriske og teknologiske udfordringer og muligheder knytter sig til brugen af grønne løsninger indenfor forsvaret. På dette grundlag anbefales det i rapporten, at sammenhængen mellem grønne initiativer og sikkerhedsproblematikker udfoldes og analyseres indgående. Dette vil være et afgørende element i udarbejdelsen af relevante, efficiente og effektive grønne løsninger indenfor det militære område. Rapporten afsluttes med syv anbefalinger, der fokuserer på den forsatte udvikling af grønne løsninger indenfor NATO og i NATO’s medlemslande.

Læs mere og download rapporten "Unfolding Green Defense" ved at klikke her