26. februar 2016

DJØF-bladet sætter fokus på Henrik Ø. Breitenbauchs bog ’Uendelig krig?’

STABILISERING: ”Gråzonen mellem afslutning af krig og opbygning af civilsamfund i lande som Irak og Afghanistan er blevet stadig mere kompleks og vanskelig at håndtere med traditionelle midler.” I sin seneste bog ’Uendelig krig?’ undersøger centerleder Henrik Ø. Breitenbauch ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, hvad vi har lært om at håndtere den gråzone i dansk og international sammenhæng.

Læs artiklen her.

Samtænkning og stabilisering

Samtænkning og stabilisering er nøglebegreber i Henrik Breitenbauchs analyse af de seneste ti års danske sikkerhedspolitik, der bevæger sig mellem en sikkerheds- og en udviklingsdagsorden. Herhjemme har samtænkning været på dagsordenen siden 2004, i takt med at indsatserne i de nye konfliktområder i Afghanistan og Irak viste sig at kræve mere tværgående koordinering.

”Idéen er, at man skal kunne integrere alle de instrumenter, der er i statens værktøjs kasse, både civile og militære med henblik på at løse nogle meget komplekse situationer. Det kræver en blanding af instrumenter, bløde eller hårde, kortsigtede eller langsigtede, men alle skal de bidrage til et fælles formål, som er at stabilisere en given situation.”  

En dansk model for samtænkning

Breitenbauch belyser blandt andet hvordan indsatserne i Irak og Afghanistan ikke i tilstrækkelig grad byggede på en forståelse af det kulturelle og menneskelige landskab, de opererede i. En af konsekvenserne undervejs blev en styrkelse af den danske struktur for styring af sådanne indsatser, med en samtænkningsenhed med en tværgående styregruppe fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Styregruppen råder over Freds­ og Stabiliseringsfonden, som har midler fra begge ministeriers ressorter, hvoraf nogle er bistandsmidler. ”Modellen med fælles midler og flere ministerier er en meget fin teknokratisk produktudvikling, fordi det er et nyttigt instrument, der også internationalt har fået ros. Man skal dog være opmærksom på, at samtænkning fordrer nye kompetencer hos beslutningstagere både med og uden uniform” konkluderer Breitenbauch.

Kontakt
Centerleder Henrik Ø. Breitenbauch
Center for Militære Studier
hob@ifs.ku.dk
Tlf.: +45 35324086