17. januar 2024

CMS-forsker Tobias Liebetrau udgiver ny artikel i Journal of Cyber Policy

CMS-forsker Tobias Liebetrau er medforfatter til en ny artikel i Journal of Cyber Policy med titlen: “Cybersecurity and the politics of knowledge production: towards a reflexive practice”.

 

Med udgangspunkt i sin erfaring inden for militær efterretning reflekterer Tobias over de praktiske udfordringer, der følger mødet mellem produktionen af kritisk akademisk forskning om cybersikkerhed og (ofte fortrolig) politik. Tobias argumenterer for, at vidensproduktionen på cyberområdet er med til at forme, hvad cybersikkerhed er, og hvad det vil udvikle sig til i fremtiden. Konkret peger han på betydningen af fem betingende faktorer i vidensproduktionen, hhv. fortrolighed, teknologi, relationalitet, repræsentationer af sikkerhed og vidensproduktionens politiske natur. På baggrund heraf argumenterer Tobias for vigtigheden af refleksivitet som fast praksis i vidensproduktionen for at nuancere forståelsen af cybersikkerhed og sikre den fortsatte udvikling af en stadigt voksende forskningsagenda.

Læs artiklen her.

Emner