6. september 2013

Syrien - Hvad gør vi nu?

Formålet med dette diskussionspapir er at bidrage med redskaber til en nuanceret og faktuel diskussion af mulighederne for militær intervention i borgerkrigen i Syrien. Anledningen er diskussionen af Obama-regeringens planer om at foretage en begrænset militær aktion mod Syrien som konsekvens af et giftgasangreb i Ghouta udenfor Damaskus den 21. august 2013.

Papiret er baseret på vores viden om brugen af væbnet magt og vores kompetencer i at omsætte denne viden til redskaber for politikformulering. En række af papirets konklusioner blev udviklet på et seminar afholdt på Københavns Universitet 5. september 2013 med deltagelse af embedsmænd, civilsamfundsorganisationer, eksperter og andre med indsigt i Mellemøsten, brugen af væbnet magt og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Deltagerne i seminaret kan selvfølgelig ikke tages til indtægt for dette papirs konklusioner.

Læs mere, og find diskussionpapiret her.