3. september 2014

Center for Militære Studier har fået nyt styringsråd

Styringsrådet på CMS bistår med at sikre centerets fortsatte udvikling via rådgivning og etablering af nationale og internationale netværk.  Rådet består af medlemmer med baggrund i forsvaret, erhvervslivet, civile samfundsorganisationer, samt det nationale og internationale undervisnings- og forskningsmiljø. CMS ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med de 12 nye medlemmer, som er udpeget for en periode på 4 år.

Medlemmerne er:

 • Professsor Lars Bo Kaspersen, ph.d., formand
 • Kontorchef Lars Salquist, næstformand
 • Kommandør Peter Stehr, Forsvarskommandoen
 • Oberst Peter Harling Boysen, Forsvarskommandoen
 • Katarina Ammitzbøll, Programme Manager, Peace Nexus Foundation, Geneve,    
 • Seniorforsker Nina Græger, ph.d., NUPI, Oslo
 • Professor Magnus Petersson, Institut for Forsvarsstudier, Oslo
 • Seniorforsker Trine Flockhart, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier
 • Lektor Rosa Magnusdottir, ph.d.,  Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 • Michael Ehrenreich, direktør, Udenrigspolitisk selskab
 • Jens Holst-Nielsen, markedschef, Dansk Industri
 • Seniorforsker Henrik Breitenbauch, ph.d., Center for Militære Studier (medarbejderrepræsentant)