9. december 2015

CMS søger nye studentermedhjælpere

Center for Militære Studier (CMS) søger studentermedarbejdere med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. februar 2016.

Studenterteamet på CMS hjælper centerets forskere med bl.a. litteratursøgninger, interviews, databearbejdning og layout, varetager den praktiske gennemførsel af centerets seminarer og konferencer samt udfører en række opgaver forbundet med centerets daglige drift, herunder centrets eksterne kommunikation. 

Læs hele stillingsopslaget og ansøg jobbet her.