17. juni 2019

Velbesøgt seminar om NATO's rolle i Arktis

Tirsdag den 11. juni havde Center for Militære Studier inviteret fire nordiske forskere til at diskutere NATO’s rolle i Arktis og det høje nord de næste 5-10 år. Panelet bestod af professor Valur Ingimundarson (University of Iceland), lektor Paal Sigurd Hilde (Norwegian Institute for Defence Studies), seniorrådgiver Karsten Friis (Norwegian Institute of International Affairs) og CMS’ egen vicecenterleder Kristian Søby Kristensen.

De åbnede debatten med at opridse deres perspektiver på de væsentligste udfordringer, som NATO står overfor i Arktis. Dette blev efterfulgt af en livlig diskussion modereret af centerleder Henrik Breitenbauch (CMS) med spørgsmål fra salen. Diskussionen handlede bl.a. om, hvilke stormagtsinteresser fra Kina, Rusland og USA der er på spil i regionen, hvordan klimaforandringer kunne påvirke fremtidige konfliktmønstre, samt hvilken rolle NATO og Danmark kunne/burde spille i regionen.

Tidligere på dagen havde de inviterede forskere også drøftet disse emner på en lukket workshop afholdt af CMS. Workshoppen var en del af “New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years” – en serie af workshops lanceret af NATO - og blandt deltagerne var højtstående beslutningstagere fra hhv. det danske og norske Forsvarsministerium samt fra Udenrigsministeriet.