15. marts 2018

Sikkerhed i en digital tidsalder kræver nye svar

Cybertruslen har fået tildelt en central placering i Forsvarets Efterretningstjenestes Risikovurdering fra 2017. Den centrale placering er ikke tilfældig, for selvom cybertruslen  ikke nødvendigvis udgør den største trussel, udgør den det område både nationalt og internationalt, hvor manglen på svar er størst.

Truslen fra Rusland er kendetegnet ved en politisk logik
Selvom konflikten mellem Rusland og Vesten har en klar militær dimension, søger det russiske regime at svække sammenholdet mellem de vestlige lande og tiltroen til det liberale demokrati som et legitimt og funktionsdygtigt politisk system.

I den forbindelse, er det blevet tydeligt, at nye digitale muligheder giver bl.a. Rusland et sæt af effektive værktøjer, som nemt kan udnyttes over for de åbne, demokratiske samfund i Vesten.

Den stigende opmærksomhed på cybertruslen er et udtryk for, at der er tale om en besværlig udfordring, der kræver nye svar. I modsætning til den konventionelle dimension, er cybertruslen mere kompliceret, og vil i de kommende år rejse vigtige spørgsmål for den sikkerhedspolitiske debat i Danmark.

Læs hele artiklen her.