21. april 2023

Seniorforsker Maria Mälksoo udgiver bogen "Handbook on the Politics of Memory

CMS-forsker Maria Mälksoo har udgivet bogen “Handbook on the Politics of Memory”.

Bogen giver en teoretiseret gennemgang af politisk hukommelse, og med casestudier fra Afrika, Øst- og Sydøstasien, Europa, Sydamerika og USA fokuserer bogen på de politiske træk ved historisk hukommelse.

Emner