23. januar 2018

Seniorforsker: Danmark bør udvide kampen mod afrikanske kriminelle

Den danske antipirateriindsats skal udvides, fordi grundlaget for problemet med pirateri ikke er løst. Tværtimod er der tale om, at tilstanden er i dvale ved Afrikas Horn. Herudover kan maritim kriminalitet have afledte konsekvenser for sikkerheden og stabiliteten i Europa og Danmark. Indtægter fra heroin og våbensmugling kan eksempelvis bruges til terrorfinansiering, der i sidste ende kan ramme Danmark.

Flere danske myndigheders kompetencer er brugbare
Det er ikke kun antallet af piratangreb, der bør danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt en ny strategi skal formuleres. Danmark skal i samarbejde med internationale spillere som NATO og FN, sætte ind overfor anden maritim kriminalitet, som eksempelvis heroinsmugling.

En i en ny eventuel strategi kan myndigheder som SKAT, Politiet, Fødevarestyrelsen og Danske Rederiers kompetencer bringes i spil, når alle dimensioner af maritim kriminalitet skal imødegås. Dimensionerne inkludere narkosmugling, ulovligt fiskeri, pirateri mv.

”En samtænkt maritim strategi, som medtager udfordringer til lands – hvorfra kriminaliteten opstår og understøttes – og som inddrager alle relevante aktører, er derfor den mest lovende løsning for fremtiden”, skriver Lindskov Jakobsen.

Læs hele artiklen her.