12. februar 2018

Seminar med værnschefer: Forsvarsforliget afspejler en ændret sikkerhedssituation

Chefer for Marinestaben, Hærstaben og Flyverstaben var torsdag eftermiddag samlet til en debat omkring implementeringen af det nye forsvarsforlig. Centerleder, Henrik Ø. Breitenbauch modererede debatten.

Søværnets struktur nyordnes
Chef for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen påpegede, at sikkerhedssituationen har ændret sig, hvilket afspejles i det nye forsvarsforlig.

Den ændrede sikkerhedssituationen betyder, at Søværnet nyordnes, med fokus på det operative virke. Søværnet går fra syv, til tre underliggende myndigheder, der fokuserer på Nordatlanten, internationale operationer og nationale operationer.

Forsvaret oplever udfordringer med rekruttering
Chef for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen mente, at Forsvaret står over for en kompliceret opgave, når det omhandler rekrutteringen af nye soldater, blandt andet fordi nye kapaciteter stiller nye krav til personellet.

Mathiesen mente herudover, at den kommende opstilling af en fuld brigade er en kompleks opgave, men består mest af eksisterende enheder — til gengæld er hæren mere og andet end brigaden.

Luftoperationer nytænkes med de nye kampfly
Chef for Flyverstaben, generalmajor Anders Rex påpegede, at med indkøbet af de nye kampfly, vil Danmark kunne komme tættere på fjenden. Samtidig vil de nye F-35 kampfly blive brugt som katalysator for nytænkning af luftoperationer.

Publikum spurgte blandt andet ind til cyberdomænet
Publikum spurgte ind til, hvorvidt cyberdomænet skulle inkorporeres som et fjerde værn under Værnsfælles Forsvarskommando, fremfor at området blev varetaget af Forsvarets Efterretningstjeneste.