11. marts 2019

Putins suveræne internet er grænsekontrol i cyberdomænet

Den russiske bekymring fodres yderligere af, at Vesten i forlængelse af Krim-annekteringen og blandt andet Skripal-mordforsøget bevæger sig op ad en eskalationsstige af sanktioner, der afhængigt af Ruslands videre handlinger giver grobund for, at sanktionerne også kan begive sig ind på cyberdomænet.

Den anspændte situation rejser spørgsmålet: Er der tale om cyberkrig mellem USA og Rusland?
Det korte svar er nej, men fronterne tegnes op.  Der er tale om sonderinger, efterretningsindhentning og forberedelse til mulig cyberkrig, men de endnu uskrevne regler for kamp i cyberdomænet gør cyberkrig til en risikabel affære fyldt med uforudsete konsekvenser. Hiroshima-øjeblikket mangler simpelthen. Da Little Boy blev udløst over Hiroshima i 1945, grundlagde eksplosionen en helt ny disciplin inden for strategisk tænkning, hvor Mutual Assured Destruction og terrorbalancen kom på dagsordenen.

Den Kolde Krig forblev kold på grund af de fremvoksende normer og spilteoretiske indsigter, som atomvåbenets farlighed kastede af sig. Den type begivenhed har endnu ikke fundet sted i cyberdomænet, men kan vise sig at blive en brutal læremester.

Læs hele artiklen på Berlingske.dk.