7. juni 2018

Profileret amerikansk delegation diskuterede rammerne for dansk forsvarspolitik

Onsdag den 6. juni afholdt Center for Militære Studier en roundtable session, hvor repræsentanter fra førende tænketanke og centrale stabsmedarbejdere fra den amerikanske kongres diskuterede vilkårene og rammerne for fremtidig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Som led i forsvarsministerens nye initiativ for at styrke danske forsvars- og sikkerhedspolitiske positioner hos vores amerikanske samarbejdspartnere, var den amerikanske delegation fra the Atlantic Council inviteret til besøg i forsvarsministeriet.

Centerleder Henrik Ø. Breitenbauch åbnede mødet, hvor vicecenterleder Kristian Søby Kristensen, lektor fra Forsvarsakademiet Jon Rahbek-Clemmensen samt chefen for Institut for Militære Operationer, Jens Ringsmose holdt oplæg om danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteringer, det danske forsvars nationale opgavevaretagelse i Arktis og dansk alliancepolitik i NATO.  

Forud for mødet var den amerikanske delegation hele vejen rundt om det danske forsvar med besøg hos forsvarsministeren samt forskellige anlæg og militære enheder. Arrangementet udgjorde derfor en god mulighed for at vende indtryk, trække linjer op og stille spørgsmål på baggrund af indtrykkene fra delegationens samlede program.