22. september 2021

Professor Kevin Jon Heller udnævnt som rådgiver for Den Internationale Straffedomstol

Professor i international ret og sikkerhed på CMS, Kevin Jon Heller, er blevet udnævnt som særlig rådgiver for anklageren ved Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Kevin er én blandt 17 nyudnævnte særlige rådgivere, og han er blevet tildelt porteføljen "International Criminal Law Discourse". De særlige rådgivere er kendetegnet ved at have fremragende faglige kvalifikationer og ekspertise på deres område. De rådgiver anklageren for ICC inden for deres respektive mandater og kan bl.a. bistå med uddannelsesinitiativer.

Kevin har stor erfaring i at praktisere international ret. Han har været involveret i Den Internationale Straffedomstols forhandlinger om forbrydelser mod menneskeheden, han har arbejdet som ekstern juridisk rådgiver for Human Rights Watch i retssagen mod Saddam Hussein, og han var sagsøgerens ekspertvidne i Salim v Mitchell, en succesfuld erstatningssag i USA mod psykologerne, som skabte og administrerede CIAs torturprogram.

Han konsulteres jævnligt af forskellige FN-organisationer og menneskerettighedsgrupper, og han sidder i rådgivningsgruppen i Bar Human Rights Committee i England og Wales. 

Læs mere på ICC's hjemmeside.