26. maj 2021

Workshop om NATOs strategiske koncept: overvejelser og refleksioner fra Danmark, Holland og Norge - med CMS som medarrangør

I anledning af at NATOs strategiske koncept står overfor at skulle fornys, afholdt CMS d. 26. maj den digitale workshop ”Workshop on the NATO Strategic Concept: Thoughts and reflections from Denmark, The Netherlands and Norway”. I workshoppen deltog repræsentanter for de danske, norske og nederlandske udenrigs- og forsvarsministerier.

Under inddragelse af danske, nederlandske og norske perspektiver på NATOs strategiske koncept blev det på workshoppen drøftet, hvad det reviderede strategiske koncept bør omfatte, herunder hvilke trusler og udfordringer det bør adressere, hvilke nye udviklinger i det internationale strategiske landskab det bør tage højde for, samt hvilke opgaver og ansvarsområder regionalt og globalt, NATO bør påtage sig.

Workshoppen blev afholdt i samarbejde med Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), og NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt).