2. juni 2017

Ny CMS-rapport: Orden og afskrækkelse

Forholdet imellem Vesten og Rusland er forværret siden den russiske annektering af Krim i 2014. Den europæiske sikkerhedsorden er nu langt mindre stabil, og den nye situation er så markant anderledes, at tiden efter den kolde krig må siges at være slut. På den baggrund har CMS udgivet en ny rapport med titlen ”Orden og afskrækkelse - Vestens håndtering af Rusland efter annekteringen af Krim”.  

Rapporten undersøger væsentlige aspekter af den nye situation med henblik på dels at informere beslutningstagere om de strategiske forandringer, der følger af den nye sikkerhedspolitiske situation, dels at identificere overordnede tiltag, som kan reducere usikkerhed og pege frem mod en fornyet europæisk orden.

Læs mere om rapporten og download den her.