24. marts 2022

Offentlig høring om NATO’s rolle i Arktis

Klimaforandringer og øget stormagtskonkurrence udfordrer Danmark og Rigsfællesskabet i Arktis. NATO har et voksende fokus på regionen, men hvilken rolle skal NATO spille i det høje nord i fremtiden? Hvordan stemmer NATO’s afskrækkelsesdagsorden overens med de allierede arktiske staters interesser, herunder Danmark og Rigsfællesskabets? Og hvilke udsigter er der for den arktiske region i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine?

Disse og flere spørgsmål var til debat, da CMS i samarbejde med Folketingets Forsvarsudvalg tirsdag d. 23. marts afholdt en offentlig høring om NATO's rolle i Arktis. Høringen foregik i Landstingssalen på Christiansborg og blev åbnet af formanden for Forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov, og konstitueret centerleder på CMS, Kristian Søby Kristensen. Herefter gav direktør for NATO’s sikkerhedspolitik og partnerskabsdivision, James H. Mackey, et oplæg om NATO’s syn på den arktiske region. Mackey fremhævede bl.a., at NATO som følge af Ruslands invasion af Ukraine havde aktiveret sit beredskab langs hele alliancens østlige flanke fra nord til syd, og at eventuelle fremtidige beslutninger om en NATO-tilstedeværelse i den arktiske region ville bero på konsensus blandt NATO’s medlemslande.

NATO-direktørens oplæg blev efterfulgt af en paneldebat mellem internationale Arktis-forskere, hvor Rebecca Pincus (US Naval War College), Katarzyna Zysk (Norges forsvarshøjskole), Duncan Depledge (Longborough University) og Whitney Lackenbauer (Arctic Institute of North America, University of Calgary) diskuterede forskellige perspektiver på NATO’s rolle i Arktis blandt de allierede arktiske kyststater.

Herefter gik Forsvarsminister Morten Bødskov på talerstolen og fremlagde den danske regerings arktiske prioriteter. Forsvarsministeren fremhævede bl.a. den arktiske kapacitetspakke og understregede, at Ruslands invasion af Ukraine udgør en sikkerhedspolitisk game-changer for Danmark, Europa og Vesten, som også vil få betydning for kommende danske forsvarspolitiske prioriteringer i forhold til den arktiske region.

Høringen blev afsluttet med en paneldebat mellem Peter Viggo Jakobsen (Forsvarsakademiet), Sara Olsvig (Grønlands Universitet), Mikkel Runge Olesen (Dansk Institut for Internationale Studier) og Kristian Søby Kristensen (CMS), som med afsæt i NATO’s historiske rolle i det høje nord drøftede alliancens fremtid i regionen, hvilken betydning en forøget militarising af regionen ville få for Rigsfælleskabet, og hvordan hensyn til grønlandske og færøske interesser kunne sikres. Debatten blev modereret af forsvarsanalytiker Lise Wiederholt Christensen og inkluderede flere interessante spørgsmål fra et talstærkt publikum.

Du kan se hele høringen her.