22. marts 2022

Nyt CMS-notat om NATO's rolle i Arktis

NATO øger sin militære tilstedeværelse i den arktiske region. Det vil fortsætte i forstærket form efter Ruslands invasion af Ukraine. Øget fokus på Arktis fra NATO’s side skaber nye rammevilkår for Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik og rejser en række spørgsmål om Arktis som forsvarspolitisk område i det kommende forsvarsforlig.

CMS har derfor udgivet et nyt notat, som analyserer implikationerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik fremover.

Download CMS Notat: "NATO’s rolle i Arktis – implikationer for Kongeriget Danmark"