22. marts 2019

Nyt CMS Memo: Engagement og afskærmning

Danmark og Europa er udfordret af en række problemer, som udgår fra naboregionerner mod syd og sydøst, dvs. Afrika, Mellemøsten og Sydasien. Uregulerede migrationsstrømme, international terrorisme samt politisk og social ustabilitet, som præger mange svage stater syd for Europa. Migrationskrisen i 2015 er et tegn på, at syddagsordenen i bredere forstand end tidligere udgør en grundlæggende udfordring for Danmark og Europa.

I det nye CMS Memo: Engagement og afskærmning anbefales det, at Europa anlægger en mere klart strategisk, fælleseuropæisk tilgang til syddagsordenen, da udfordringerne sandsynligvis kun vil blive større i fremtiden. Det er en af hovedpointerne i det nye CMS Memo, der er forfattet af Henrik Breitenbauch, Niels Byrjalsen og Laura Hollænder Schousboe.

Download det nye memo her.

Dette CMS Memo er baseret på rapporten af samme navn, der blev udgivet december 2018. Rapporten kan downloades her