16. januar 2019

Militæranalytiker Torben Toftgaard Engen deltager i paneldebat om Hærens rolle i dansk udenrigs- og forsvarspolitik

Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og det seneste forsvarsforlig peger begge på, at Danmark trods en generel stabil sikkerhedspolitisk situation står overfor flere vanskelige udfordringer, såsom russisk ageren i øst og terrortrusler og migrantstrømme som følge af ustabilitet i syd.

Konferencen zoomer ind på Hæren og undersøger hvilke konkrete udfordringer der følger af dette trusselsbillede. I hvilket omfang vil Hæren skulle håndtere nye og anderledes opgaver og i hvor høj grad skal Hæren udvikle nye metoder til at dette? Hvordan skal man balancere og prioritere mellem de forskellige udfordringer? Har Hæren og forsvaret generelt de nødvendige midler til at håndtere flere udfordringer?

Tid og sted:

D. 16. januar fra kl. 14-16 i Ridehuset, Frederiksberg Slot

Program:

14.00 Velkomst

14.10 Truslen fra Rusland og den danske indsats i Baltikum

General (ret.) Knud Bartels, tidl. Forsvarschef og formand for NATO’s militærkomité.

14.25 Forsvarets tilgang til stabilisering

Major Torben Toftgaard Engen, Militæranalytiker ved Center for Militære Studier, Københavns Universitet

14.40 Militære bidrag i national terrorbekæmpelse

Marc Schack, ph.d., adjunkt, Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet

14.55 Forsvar på Discountpris

Peter Viggo Jakobsen, ph.d., lektor, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet

15.10 -- Pause –

15.20 Spørgsmål fra salen og debat

15.55 Afrunding