8. december 2015

Ny rapport om dansk landmagts fremtid

Hvad skal en dansk hær lave, og hvilke udfordringer står hæren som organisation og landmagt som udenrigspolitisk redskab overfor? Det undersøger den ny CMS-rapport ’Mars på jorden’. 

I 2014 ophørte NATO’s ISAF-mission i Afghanistan. Operationerne i Afghanistan har været skelsættende og definerende for dansk landmilitær magt og for den danske hærs transformation. Ruslands ageren i Ukraine og ISIS’ opblomstring i Mellemøsten sammenholdt med en vestlig strategisk tvivl om nytten af landmilitær magtanvendelse betyder for den danske hær usikkerhed med hensyn til fremtidens opgavekompleks, og hæren befinder sig i et betydeligt krydspres. Derfor undersøger denne rapport betingelser og udfordringer for fremtidig brug af dansk landmilitær magt.

Landmagt vil også i fremtiden være et væsentligt element i international politik og i global magtanvendelse. Hverken globale konfliktdata eller globale trends for indretningen af militære styrker tyder på en fremtid, hvor landmilitære styrker vil være uden betydning. Landmagts evne til at kunne kæmpe om, indtage og forsvare territorium og kontrollere befolkninger vil også i fremtiden præge staters tanker om konfliktløsning og anvendelse af militær magt. Men hvordan og med hvilke konsekvenser for den fremtidige indretning af dansk landmagt?

Læs mere og download rapporten ved at klikke her.