17. december 2021

Ny forskningsbevilling om antipirateri-indsatser i Guineabugten

Hvilke effekter har antipirateri-indsatserne i Guinea-bugten? Det skal et toårigt forskningsprojekt under Center for Militære Studier undersøge. Udenrigsministeriet/DANIDA har bevilliget knap 5 mio. kr. til projektet.

Seniorforsker på CMS Katja Lindskov Jacobsen skal lede et nyt forskningsprojekt om effekterne af antipirateri-indsatser i Guineabugten. Guineabugten er de senere år blevet et hotspot for pirateri mod den internationale skibsfart, hvilket har fået flere lande, herunder Danmark, til at engagere sig i antipirateri-indsatser i området. Det nye forskningsprojekt vil undersøge, hvordan antipirateri-indsatserne virker. Bidrager indsatserne til at stoppe pirateriet eller flytter de blot piraterne over i andre former for maritim kriminalitet? Hvilke strukturelle forhold i de lokale samfund er med til at opretholde den maritime kriminalitet?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som forskningsprojektet vil forsøge at besvare på baggrund af bl.a. feltarbejde og interviews med civile og militære aktører i regionen. Projektet foretages i et samarbejde mellem forskere fra Ghana, Nigeria og Danmark og inddrager lokale NGO’er i regionen.