13. september 2022

Ny CMS-Rapport: Lavintensive cyberoperationer og statssuverænitet i cyberspace

CMS har udgivet rapporten ”Low-intensity cyber operations and state sovereignty in cyberspace” samt et tilhørende dansksproget memo. Rapporten er forfattet af professor Kevin Jon Heller og er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag. 

Der er uenighed blandt stater om, hvilke typer af cyberoperationer folkeretten forbyder. Det er især på spørgsmålet om de mest almindelige typer af cyberoperationer, kaldet lavintensive cyberoperationer, at staterne er splittede. Lavintensive cyberoperationer er operationer, der trænger ind i computersystemer lokaliseret på en anden stats territorium, men som ikke kvalificerer som magtanvendelse eller ulovlig intervention i juridisk forstand.

Denne CMS-rapport sammenligner og vurderer tre forskellige positioner med hensyn til, hvorvidt lavintensive cyberoperationer overtræder territorialstatens suverænitet og dermed folkeretten.

Emner