16. december 2022

Ny CMS-rapport: Klimatisering af sikkerhedspolitik

En fundamental udfordring for traditionelle sikkerhedspolitiske aktører er at undgå klimaforandringernes påvirkning af deres sikkerhed, deres strategiske omgivelser og deres operative effektivitet. Klimaforandringerne er dermed blevet en ny rammesættende faktor for nationale og internationale sikkerhedspolitiske aktører, som indebærer mange udfordringer, men også muligheder for at gentænke mangler og flaskehalse i nuværende sikkerhedspolitikker, praksisser og indbyrdes relationer.

En ny CMS-rapport "Climatising Security Policy - A Panorama and Implications for Denmark" undersøger, hvordan Danmark i stigende grad skal navigere i et internationalt landskab, hvor sikkerhedspolitik klimatiseres. Med udgangspunkt i en kortlægning af de forskellige globale, regionale og nationale tendenser med hensyn til den sikkerhedspolitiske håndtering af klimaforandringerne giver rapporten en række fremadskuende forslag til handlemuligheder for Danmarks sikkerhedspolitiske planlægning og klimatisering af sikkerhedspolitikken.

Emner